شکست خوردن ایران قرارداد میدان نفتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

شکست خوردن: ایران قرارداد میدان نفتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پرسش از رئیس‌جمهور را امضا کردم / مطهری

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خود جزو امضا کنندگان پرسش از رئیس‌جمهور در خصوص موسسات مالی و اعتباری بوده به بعضی تلاشها از سوی هیئت رئیسه جهت برطرف

پرسش از رئیس‌جمهور را امضا کردم / مطهری

مطهری: پرسش از مدیر جمهور را امضا کردم

عبارات مهم : کمیسیون

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خود جزو امضا کنندگان پرسش از مدیر جمهور در خصوص موسسات مالی و اعتباری بوده به بعضی تلاشها از سوی هیئت رئیسه جهت برطرف ابهامات پرسش کنندگان اشاره کرد و گفت که به تعویق افتادن ارجاع پرسش به کمیسیون مربوطه تخلف بوده است.

علی مطهری در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح پرسش از مدیر جمهور را امضا کرده هست، گفت: کوتاهی بانک مرکزی در پدید آمدن مشکلاتی مانند موسسه کاسپین به خاطر نظارت ضعیف و عدم اطلاع رسانی به موقع روشن است و از طرفی مجلس نمی تواند از مدیر کل بانک مرکزی پرسش کند چون ایشان از مجلس رای اعتماد نگرفته هست؛ بنابراین نمایندگان راهی جز پرسش از مدیر جمهور ندارند. اگرچه این مسئله از دولت قبل آغار شده است است.

پرسش از رئیس‌جمهور را امضا کردم / مطهری

وی راجع به علت به تعویق افتادن طرح از پرسش از مدیر جمهور نیز گفت: هیئت رئیسه قصد داشت با برگزاری جلسه ای بین نمایندگان مدیر جمهور و چند تن از پرسش کنندگان تفاهم و توافقی ایجاد کند که این کار به آخر نرسید.

نایب مدیر مجلس ادامه داد: البته آیین نامه می گوید بعد از تحویل پرسش به هیئت رئیسه، پرسش باید بلافاصله به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و نماینده مدیر جمهور یک هفته وقت دارد که به جلسه بیاید و در حضور نماینده پرسش کنندگان پاسخ دهد. اگر بعد از یک هفته همچنان تعداد امضا کنندگان نصاب مورد نیاز را داشته باشد مدیر جمهور یک ماه وقت دارد که جهت پاسخگویی به صحن مجلس بیاید.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خود جزو امضا کنندگان پرسش از رئیس‌جمهور در خصوص موسسات مالی و اعتباری بوده به بعضی تلاشها از سوی هیئت رئیسه جهت برطرف

مطهری همچنین تصریح کرد: به نظر من بهتر بود از همان ابتدا به جای جلسات غیر رسمی، آیین نامه اجرا و پرسش باید هرچه سریعتر به کمیسیون مربوط ارجاع شود.

واژه های کلیدی: کمیسیون | هیئت رئیسه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs