شکست خوردن ایران قرارداد میدان نفتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

شکست خوردن: ایران قرارداد میدان نفتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی تاری دید نشانه بیماری شبکیه است

به گزارش ایسنا، پزشکان توصیه می کنند افرادی که دچار تاری دید می شوند بهتر است به چشم دکتر مراجعه کنند لیکن این مسئله می تواند نشان دهنده بیماری شبکیه باشد.

تاری دید نشانه بیماری شبکیه است

تاری دید نشانه بیماری شبکیه است

عبارات مهم : دیابت

تاری دید می تواند نشان دهنده بیماری شبکیه باشد.

به گزارش ایسنا، پزشکان توصیه می کنند افرادی که دچار تاری دید می شوند بهتر است به چشم دکتر مراجعه کنند لیکن این مسئله می تواند نشان دهنده بیماری شبکیه باشد.

کارشناسان هشدار دادند از آنجاییکه بیماری های شبکیه سهم قابل توجهی در از دست دادن بینایی در دنیا دارند مورد نیاز است افراد نسبت به تاری دید هوشیار باشند.

تاری دید نشانه بیماری شبکیه است

بیماری های شبکیه اغلب تشخیص داده نمی شوند لیکن افراد هنگام بروز علائم آن هیچ دردی احساس نمی کنند و چشم سالم تاری دیدِ چشم ضعیف تر را جبران می کند.

در میان بیماری های محتلف شبکیه، دژنراسیون وابسته به سن ماکولا (AMD) و ورم ماکولا مربوط به دیابت (DME) انواع مهم آن هستند که به ترتیب عامل ۸.۷ و ۴.۸ درصد موارد نابینایی در سطح دنیا به حساب می آیند.

به گزارش ایسنا، پزشکان توصیه می کنند افرادی که دچار تاری دید می شوند بهتر است به چشم دکتر مراجعه کنند لیکن این مسئله می تواند نشان دهنده بیماری شبکیه باشد.

علائم مرسوم اختلالات شبکیه همچون دژنراسیون وابسته به سن ماکولا مشمول بر تاری دید و ظاهر شدن لکه های سیاه در میدان دید می شود.

این امراض اغلب به موقع تشخیص داده نمی شود لیکن بعد از آنکه بخش قابل توجهی از دید چشم از بین می رود یا چشم بیمار بسته می شود مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش ان دی تی وی، تشخیص سریع هنگام دژنراسیون وابسته به سن ماکولا و ورم ماکولا مربوط به دیابت احتمال پیشگیری از نابینایی را زیاد کردن می دهد.

تاری دید نشانه بیماری شبکیه است

واژه های کلیدی: دیابت | وابسته | بیماری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs