شکست خوردن ایران قرارداد میدان نفتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

شکست خوردن: ایران قرارداد میدان نفتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی ریاضی در خدمت آینده نگری چگونگی تکامل سلول های سرطانی

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ریاضیات کاربردی می تواند ابزار قدرتمندی در کمک به آینده نگری منشاء و نیز نحوه تکامل انواع متفاوت سلول های سرطانی باشد. 

ریاضی در خدمت آینده نگری چگونگی تکامل سلول های سرطانی

ریاضی در خدمت آینده نگری چگونگی تکامل سلول های سرطانی

عبارات مهم : ریاضی

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ریاضیات کاربردی می تواند ابزار قدرتمندی در کمک به آینده نگری منشاء و نیز نحوه تکامل انواع متفاوت سلول های سرطانی باشد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، محققان دانشگاه واترلو در کانادا در این مطالعه با استفاده از نوعی آنالیز ریاضی به نام ‘دینامیک تکاملی’ نحوه تکامل جهش های بدخیم را در سلول های بنیادی و سلول های غیر بنیادی در سرطان های روده و روده بزرگ بررسی کردند.

ریاضی در خدمت آینده نگری چگونگی تکامل سلول های سرطانی

محمد کوهان دل استادیار ریاضی کاربردی در دانشگاه واترلو گفت: استفاده از ریاضی کاربردی جهت بررسی دقیق تکامل سرطان، این پتانسیل را دارد که یک نقشه راه را جهت ردیابی پیشرفت یک سرطان خاص در اختیار آنکولوژیست ها قرار دهد و اساسا شرح مهم تکامل این بیماری را ضبط کند.

وی افزود: ترکیب استفاده از ریاضی کاربردی با پیشرفت های تحقیقات قبلی در زمینه بیولوژی سرطان، می تواند به درک بسیار عمیق تر این بیماری در چند جنبه کمک کند.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ریاضیات کاربردی می تواند ابزار قدرتمندی در کمک به آینده نگری منشاء و نیز نحوه تکامل انواع متفاوت سلول های سرطانی باشد. 

این مطالعه نشان داد زمانی که سلول های بنیادی سرطان تقسیم و تکثیر می شوند، سلول های جدیدی به وجود می آیند که به طور قابل توجهی از سلول های مهم متفاوت هستند.

این خصیصه می تواند تاثیر قابل توجهی بر سیر منفی و یا مثبت پیشرفت سرطان داشته باشد و استفاده از ریاضی می تواند به آینده نگری بهتر واکنش‌ها سلولی کمک کند.

محققان در این مطالعه همچنین نتیجه گرفتند که این نوع تجزیه و تحلیل می تواند در پیشگیری از ظهور سلول های سرطانی و کمک به اختراع درمان های قویتر و موثرتر بافایده باشد.

ریاضی در خدمت آینده نگری چگونگی تکامل سلول های سرطانی

سیو سیلووگاناتان، استاد و رییس بخش ریاضیات کاربردی دانشگاه واترلو هم گفت: توانایی آینده نگری تکامل سلول های سرطانی می تواند جهت اختراع درمان هایی که این سلول ها را به طور موثری نشانه قرار دهند، حیاتی باشد.

وی افزود: این چارچوب ریاضیاتی علاوه بر آینده نگری واکنش‌ها سلول های سرطانی همچنین می تواند به طور کلی تر جهت مباحث دیگری از جمله ژنتیک جمعیت و اکولوژی مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ریاضیات کاربردی می تواند ابزار قدرتمندی در کمک به آینده نگری منشاء و نیز نحوه تکامل انواع متفاوت سلول های سرطانی باشد. 

این مطالعه به تازگی در مجله PLoS ONE انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: ریاضی | مطالعه | کاربردی | استفاده | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs